Persbericht TenCate: Oprichting eTAC

Persbericht – business development

Oprichting European Thermoplastic Automotive Composites consortium

DTC Dutch Thermoplastic Components, Kok & Van Engelen, NLR Nationaal
Luchtvaart Laboratorium, TenCate Advanced Composites en VIRO hebben besloten
te gaan samenwerken in het European Thermoplastic Automotive Composites
consortium (eTAC). Deze ondernemingen zijn, ieder op hun eigen kennisgebied,
leidend in de productie en verwerking van vezelversterkte thermoplastisch
composieten. Doel is het gebruik van deze geavanceerde materialen in de
automotivesector te bevorderen.

De samenwerkingspartners in eTAC hebben in de afgelopen decennia een
succesvol track record opgebouwd in de luchtvaartindustrie. Eenzelfde
technologische ontwikkeling is momenteel waar te nemen in de automotivesector
om lichte, energiezuinige en daarmee schonere oplossingen te realiseren. Hiertoe
moeten innovaties plaatsvinden op het gebied van materialen, ontwerp,
vervaardiging, verwerkingsprocessen en automatisering. Het nieuwe
samenwerkingsverband eTAC gaat in oktober 2012 officieel van start.

Automotive-industrie
In de automotive-industrie is sprake van sterk gestegen belangstelling voor
industriële toepassingen van lichte materialen. Door de huidige ontwikkelingen
kunnen thermoplastisch composieten in veel gevallen een oplossing bieden om de
gewenste gewichtreductie te realiseren. De tot nu toe in de automotivesector
gebruikte composieten, die met name worden toegepast in sportieve en exclusieve
modellen, voldoen slechts in beperkte mate. De verwerkingsmogelijkheden sluiten
nog niet aan op de gewenste industriële productiesnelheid in met name de
automobielindustrie, mede gelet op het aantal te produceren eenheden,
milieunormen et cetera.

De initiatiefnemers van eTAC hebben reeds met succes bewezen in nauwe
samenwerking vernieuwende concepten te kunnen ontwikkelen voor de
vliegtuigindustrie, onder meer voor Airbus Industries. Ook in de automotivesector
vond reeds projectmatige samenwerking plaats. In eTAC-verband zal de
samenwerking meer structurele vorm en inhoud krijgen, teneinde industriële
oplossingen te versnellen.

Doelstellingen eTAC
De huidige sterk gegroeide belangstelling voor composieten moet worden vertaald
in concrete businesscases. Door het creëren van industriële
verwerkingsmogelijkheden wordt het gebruik van dergelijke materialen in de
automobielsector gestimuleerd. De kennis voor het toepassen van thermoplastisch
composiettechnologie is in de markt nog in beperkte mate aanwezig, mede omdat
buiten de luchtvaartsector deze technologie nog relatief nieuw is. eTAC voorziet
potentiële gebruikers van deze kennis bij het definiëren van hun toepassingen. Het
eTAC consortium zal daarbij de gehele productieketen betrekken, aangezien sprake
is van een nieuwe technologie zowel op het gebied van materialen als de
verwerking daarvan in eindproducten.

Oplossingsgericht
eTAC is primair oplossingsgericht, waarbij tevens sprake zal zijn van toegepast
onderzoek. eTAC is een projectgestuurd samenwerkingsverband, dat oplossingen
aanbiedt in opdracht van autoproducenten en hun toeleverketen. Per project
bepaalt de opdrachtgever welke kennis en vaardigheden nodig zijn om tot het
gewenste resultaat te komen.

eTAC kan daarbij aanhaken op bestaande netwerken, researchcentra en
kennisinstellingen, zoals TPRC (ThermoPlastic composite Research Center). Dit sluit
direct aan bij het Nederlandse innovatiebeleid ten aanzien van High Tech Materials
& Systems, een van de onderkende topsectoren. Het Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium NLR is van grote toegevoegde waarde om
productieprocessen te testen en door pilotopstellingen en demonstrators te
valideren. Binnen het samenwerkingsverband is alle kennis aanwezig om een
wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de huidige ontwikkelingsproblematiek op
het gebied van composietgebruik in innovatieve mobiliteitsconcepten, zoals hybride
en elektrische auto’s of – in bredere zin – ‘individuele mobiliteit’.

Door de internationale aanwezigheid van de verschillende partners van eTAC
kunnen de diensten lokaal worden aangeboden. Ook zal sprake zijn van integratie
met lokale netwerken. Zo kan eTAC beschikken over kantoren in onder meer
Nederland, Engeland en Duitsland. Nieuwe partijen hebben de mogelijkheid op
projectbasis of als vaste partner deel te nemen aan eTAC.

Voordelen thermoplastisch composieten
Vezelversterkte composieten zijn in nauwe samenwerking ontwikkeld vanuit
vezelproducenten (koolstofvezel, glasvezel etc.), ondernemingen op het gebied van
technisch textiel (zoals TenCate) en de chemiesector (onder meer kunstharsen).
Het samenvoegen van de diverse materiaalcomponenten resulteerde in
composietmaterialen met specifieke, geoptimaliseerde eigenschappen. De eerste
generatie materialen (thermoset composieten) is uitsluitend vervormbaar tijdens het
uiteindelijke verwerkingsproces bij de afnemer. Daarbij is veelal sprake van een
hoge arbeidskostencomponent en relatief lage verwerkingssnelheden in industriële
fabricageprocessen. Dit vormt de belangrijkste reden waarom dergelijke
composietmaterialen nauwelijks worden toegepast in massaproductie.

Thermoplastisch composieten zijn ontwikkeld – initieel met name voor de
luchtvaartsector – om tegemoet te komen aan eisen van industriële verwerking,
vooral als vervanging van aluminium (met een vergelijkbaar verwerkingsproces voor
persdelen). Een bijkomend aspect van dit type composietmaterialen is dat relatief
eenvoudig onderlinge materiaalverbindingen zijn te maken, waardoor structurele
delen kunnen worden vervaardigd. Het gebruik van thermoplastisch composieten
(zoals TenCate Cetex®) is als gevolg daarvan in de luchtvaartsector sterk
toegenomen.

Technische Universiteit Delft en TenCate zijn de toonaangevende pioniers op het
gebied van dergelijke materialen voor de luchtvaartsector. In Nederland is tevens
een sterke industriële sector ontstaan rond deze innovatieve materiaalontwikkeling
en de verwerking daarvan. Dit heeft mede geresulteerd in de oprichting van TPRC
(ThermoPlastic composite Research Center) en TAPAS (Thermoplastic Affordable
Primary Aircraft Structure consortium).

Toepassing van de beschikbare kennis binnen het eTAC-consortium kan een
aanzienlijke bijdrage leveren aan de huidige problematiek in de automobielsector.
De vraag naar duurzame oplossingen is sterk gestegen. Naast de intrinsieke
technologische voordelen van het materiaal komen thermoplastisch composieten
tegemoet aan recyclingeisen.

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, maandag 8 oktober 2012

Voor meer informatie:

Digitaal beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar via: media@tencate.com

TenCate corporate
Frank Spaan, concerndirecteur business development
Telefoon: +31(0)546 544 977
Mobiel: +31(0)612 961 724
E-mail: f.spaan@tencate.com
Internet: www.tencate.com

eTAC, het European Thermoplastic Automotive Composites consortium
Internet: http://www.etac.info

DTC Dutch Thermoplastic Components
David Manten, managing director
Telefoon: +31(0)36 2000123
Email: info@composites.nl
Internet: www.composites.nl

Kok & Van Engelen
Martijn van Wijngaarden, R&D manager
Telefoon: +31 (0)70 307 47 10
Email: wijngaarden@kve.nl
Internet: www.kve.nl

NLR Nationaal Luchtvaart Laboratorium
Frank Vos, woordvoerder
Telefoon: +31 (0)88 511 3133
Email: frank.vos@nlr.nl
Internet: www.nlr.nl

TenCate Advanced Composites
Robert Lenferink, business development manager
Telefoon: +31(0)548 633700
Mobiel: +31(0)6 20972757
Email: r.lenferink@tencate.com
Internet: www.tencateadvancedcomposites.com

VIRO
Martin Dibbets, vestigingsmanager VIRO Nederland (Hengelo)
Telefoon: +31(0)74 8504000
Email: m.dibbets@viro.nl
Andreas Scheer, vestigingsmanager VIRO Duitsland (Osnabrück)
Telefoon: +49(0)541 584810
Email: a.scheer@viro-engineering.com
Internet: www.viro.nl

Koninklijke Ten Cate nv (TenCate), een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht. Systemen
en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden:
veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport
en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten
voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is
genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

De partners in eTAC, het European Thermoplastic Automotive Composites consortium:

DTC Dutch Thermoplastic Components is gespecialiseerd in het vervaardigen van
geavanceerde thermoplastische composiet onderdelen voor structurele
luchtvaarttoepassingen. Engineering, productie en volledige eindinspectie van
vliegende onderdelen worden in-house uitgevoerd.

Kok & Van Engelen ontwerpt, ontwikkelt, produceert en repareert composiet
structuren voor verschillende markten. R&TD wordt onder andere uitgevoerd op het
gebied van Resin Transfer Moulding en het lassen van thermoplastische composiet
materialen.

NLR Nationaal Luchtvaart Laboratorium heeft de afgelopen decennia ruime kennis
en ervaring opgedaan tijdens uiteenlopende onderzoeken op vezelversterkte
materialen, mechanisch gedrag van composieten, fabricageprocessen,
ontwerpmethoden en structureel gedrag van composietconstructies. NLR is
gespecialiseerd in ‘High Tech – High Spec’ producten voor de lucht- en ruimtevaart,
maar gebruikt haar kennis steeds meer in het ontwerpen, aanmaken, testen en
valideren van composietcomponenten in de automobiel, scheepvaart, spoorwegen,
transport en medische sector. NLR’s faciliteiten spelen een hoofdrol in de
automatisering van composietenfabricage.

TenCate Advanced Composites ontwikkelt en produceert composietmaterialen voor
de ruimtevaart- en luchtvaartindustrie en industriële toepassingen. TenCate
Advanced Composites heeft productievestigingen in Europa en Noord-Amerika.

VIRO ontwerpt, engineert en levert ondermeer productiemiddelen, waaronder
robots, en werktuigen zoals assemblage-, las-, en controlemallen voor de
automotive-industrie. Door de brede ervaring in projecten voor personenauto’s,
vrachtwagens en bussen is VIRO in staat om het complete spectrum af te dekken
vanaf de ontwikkeling van nieuwe voertuigen tot en met de realisatie van de
projecten. VIRO klanten zijn bekende OEM’s van automobielen.